Misija i vizija

Naša vizija

Želimo da ojačamo vezu između svijeta nauke i zaštite rijeka. Vjerujemo da aktivizam može da bude katalizator za naučno istraživanje – da ga privuče, a i da ubrza prikupljanje podataka. Tako bliska saradnja je oruđe koje može moćno da utiče na pravila i politiku na lokalnom i međunarodnom nivou.

Naša misija:

Zaštita preostalih slobodno-tekućih rijeka u Evropi i svijetu da bi ih očuvali kao zdrave izvore života.

Ovo radimo tako što:

 • Ubrzavamo inovativna i interdisciplinarna istraživanja u ugroženim riječnim slivovima.
 • Efikasno približavamo nauku javnosti, nevladinim organizacijama i donosiocima odluka da bi omogućili rješavanje problema.
 • Promovišemo Balkan kao uzbudljivu teritoriju za istraživanje jer predstavlja važno žarište biodiverziteta u Evropi i nedovoljno je predstavljen u naučnim istraživanjima.

Kako radimo:

Mi smo naučni ogranak pokreta Balkan River Defence i omogućujemo interdisciplinarnu akademsku podršku za mrežu lokalnih aktivista i zaštitnika rijeka. Dok Balkan River Defence pomaže da se širi  glas lokalnog stanovništva koje ustaje za ono što voli, mi ih opremamo sa relevantnim naučnim podacima koji će im pomoći u borbi. Ovo radimo u saradnji sa lokalnim studentima i istraživačima, aktivacijom i jačanjem naučne zajednice.

Mreža River Intellectuals ima tri glavne inicijative:

 1. Kamp “Studenti za rijeke”
  Sedmodnevno okupljanje studenata različitih naučnih disciplina tokom kog razmjena znanja podržava inovativne ideje koje se transformišu u konkretna djela za očuvanje rijeka.
 2. Studentski pilot projekti
  Balkan Rivers Tour je univerzlni primjer kako dati zamah River Intellectuals projektima. Zbog toga, šest mjeseci nakon našeg kampa “Studenti za rijeke”, pozivamo učesnike kampa da sprovedu svoje projekte tokom Balkan Rivers Tour-a.
 3. Veb-sajt platforma za povezivanje studenata, istraživača i projekata
  Naš veb-sajt je platforma za grupu istomišljenika sa zajedničkim ciljem da očuvaju rijeke. Na njemu studenti, istraživačice i nevladine organizacije mogu da sarađuju i djele resurse. Imamo spektar predloga za potencijalne naučne radove, projekte i stručne prakse za one koji žele karijeru u očuvanju rijeka. Baci pogled na River Intellectuals blog da bi naučio o razvoju hidroenergije i kako naši studenti rade da bi bi promijenili stvari nabolje.

Uvijek smo u potrazi za novim saradnicim da bi sproveli znanje u djelo. Želiš li da se uključiš? Pogledaj kalendar događaja ili stupi u kontakt sa nama.